Bestyrelsen i Skyttegruppen.

2018.

Formanden.

Bjarne Andersen                                                                                                                                 

Kasserer.

Bjarne Andersen                                                                                                                                 

Bestyrelsesmedlemer.
Per Westh  /  Rene Melson  / Thomas Rigun
Bestyrelsessuppleant 
Henrik T. Hansen  /  Leo Starup
Revisor.
Kai Poulsen                                                                                                                      
Revisorsuppleant
Thorleik F. Harndahl
Skydeudvalget. 
Formand Henrik T. Hansen  /  Kassere Per Westh
  Kontakt pers.

                                                                                                                               

Skyttegruppens Vedtægter

                                                                                             

webmaster/Admistrator: Bjarne Andersen